27.2 C
Timișoara
joi, iulie 25, 2024
ISSN 2734 – 6196
ISSN-L 2734 - 6196
DOI: 10.6084/m9.figshare.12925226.v1.
AcasăArte plasticeArta românească în perioada comunistă

Arta românească în perioada comunistă

1. Introducere

În inima Europei, România, o țară cu o istorie bogată și o cultură vibrantă, a traversat mai mult de patru decenii sub umbra unui regim comunist. Această perioadă tumultuoasă a avut repercusiuni adânci asupra societății, politicii și, evident, asupra artei.

Înțelegând arta ca un barometru al societății, ea nu reflectă doar frumusețea și creativitatea umană, ci și confruntările, contradicțiile și tensiunile unei epoci. Arta românească, în timpul regimului comunist, a experimentat această dualitate – între a fi instrument de propagandă al statului și a fi un mijloc subtil de rezistență și exprimare a adevărului.

1.1. Contextul istoric al României comuniste.

După cel de-al doilea război mondial, lumea s-a schimbat în mod radical. România, situată la intersecția marilor puteri, a devenit rapid o națiune-satelit a Uniunii Sovietice. În această nouă realitate politică și ideologică, artiștii au fost forțați să navigheze printr-un peisaj plin de capcane, cenzură și ideologie impusă. Confruntarea dintre individualism și colectivism, între libertatea artistică și normele ideologiei oficiale, a devenit o temă centrală a creației artistice din acea vreme.

În centrul acestei confruntări stă ideologia oficială a regimului: realismul socialist. Impus ca standard de aur al creației artistice, realismul socialist a reprezentat idealul estetic la care toți artiștii trebuiau să aspire. Cu toate acestea, multe dintre operele artistice produse sub acest standard au fost departe de a reflecta realitatea. Ele au servit mai degrabă ca un instrument al propagandei, glorificând realizările Partidului și prezentând o viziune idilică a vieții sub comunism.

Pe de altă parte, în ciuda presiunilor politice și a cenzurii omniprezente, mulți artiști au găsit modalități ingenioase de a-și exprima adevăratul mesaj și sentimente, fie subtil, fie în mod direct. Prin simbolism, alegorie sau chiar prin abstracționism, acești artiști au reușit să păstreze o flacără a spiritului uman și a creativității, chiar și în cele mai întunecate vremuri.

În anii 1950, sub influența directă a modelului sovietic, a avut loc o intensă sovietizare a culturii și artei. Realismul socialist, care domina în URSS, a fost adoptat ca standard oficial în România. Operele artistice trebuiau să reflecte idealurile comuniste, adesea ignorând realitatea socială.

Anii 1960 au adus o ușoară destindere, în special după venirea la putere a lui Nicolae Ceaușescu. Cu toate acestea, în ciuda unor semne de liberalizare, cenzura și controlul ideologic au rămas predominante. Cu trecerea anilor, mai ales la sfârșitul anilor ’70 și începutul anilor ’80, politica regimului s-a înăsprit, iar arta a fost din nou sub supraveghere strictă.

A fost o perioadă de dualitate pentru arta românească. Pe de o parte, era instrumentul de propagandă al regimului, pe de altă parte, un refugiu și, uneori, un mijloc subtil de protest împotriva opresiunii

1.2. Prezentarea scopului articolului și a principalelor subiecte tratate

În acest articol, ne propunem să explorăm această perioadă fascinantă a istoriei României, analizând felul în care arta și politica s-au intersectat și s-au influențat reciproc. Ne vom apleca asupra principalelor mișcări artistice ale epocii, de la realismul socialist impus la forme mai subversive de exprimare. De asemenea, vom arunca o privire asupra celor mai emblematici artiști ai perioadei, ale căror opere reflectă atât triumfurile cât și tragediile epocii lor.

Este o călătorie care ne va duce în inima unei Românii divizate și tensionate, dar și a unei țări pline de speranță, creativitate și reziliență. Invităm astfel cititorul să se alăture acestei explorări, pentru a înțelege cum, chiar și în cele mai provocatoare momente, arta rămâne o expresie a spiritului uman, în toate formele și manifestările sale.

 

2. Evoluția artei românești în contextul comunismului

Transformările artistice ale anilor ’50-’80 în România nu au fost doar răspunsuri la directivele politice, ci și rezultate ale interacțiunilor din comunitatea artistică și al dezvoltărilor internaționale.

2.1. Dinamica artei din acea perioadă.

La începutul anilor ’50, peisajul artistic era dominat de reprezentări monumentale, fie ele picturi, statui sau basoreliefuri. Acestea, cu predominanța lor de eroi muncitori și scene din viața cotidiană idealizată, erau în mare parte rezultatul imperativelor ideologice.

Cu toate acestea, în spatele acestor expresii oficiale, exista un subcurrent de experimentare. Mai mulți artiști tineri, educați în partea a doua a decadelor ’40-’50, erau conștienți de mișcările moderne din Occident, precum abstractul sau impresionismul. Chiar și sub privirea atentă a regimului, au reușit să infuzeze aceste influențe în lucrările lor, deși în moduri subtile.

Anii ’60 au adus o schimbare în sensul că s-a încurajat o anumită diversitate artistică. Astfel, în timp ce realismul socialist era încă standardul, s-a permis și o anumită explorare în domeniul artei moderne. Aceasta era încă în limitele acceptabilității, dar a deschis ușa pentru experimente în domeniul sculpturii, al artelor vizuale și al designului.

Deși anii ’70 au readus restricții, această perioadă a fost și martora unor inițiative subterane, unde arta a devenit un act de rezistență. Expoziții private, ateliere clandestine și grupuri neoficiale au devenit locuri în care artiștii puteau exprima și critica realitatea din jur.

În anii ’80, în ciuda presiunilor crescânde, artiștii au continuat să caute modalități de a se exprima. De la literatura care folosea metafore pentru a critica regimul, până la picturi care se îndepărtau de la estetica oficială, aceasta a fost o perioadă de rezistență tacită.

Această dinamică a artei în România comunistă arată adaptabilitatea și reziliența comunității artistice. Fiecare deceniu a adus cu sine noi provocări, dar și noi forme de expresie. Chiar și în cele mai dificile momente, arta a continuat să fie un refugiu, o voce și o formă de opoziție.

2.2. Impactul ideologiei comuniste asupra expresiei artistice.

Ideologia comunistă, cu imperativele și restricțiile sale, a avut un impact profund asupra modului în care arta și cultura s-au dezvoltat în România în acea perioadă. Aceasta a influențat nu doar subiectele și stilurile adoptate de artiști, ci și modul în care aceștia își percepeau rolul în societate.

2.2.1. Artiști și lucrări emblemă pentru epocă:

 • Corneliu Baba: Unul dintre cei mai cunoscuți pictori români, Baba a reușit să navigheze printr-o linie subțire, creând portrete impresionante, deși uneori cu tentă critică. Lucrările sale, precum „Clown cu măști” (1965), au oferit un comentariu subtil asupra societății și rolului individului în aceasta.
 • Ion Grigorescu: Deși activ în arta conceptuală și performance, Grigorescu a fost și un critic al regimului, abordând subiecte precum represiunea și conformismul. Lucrările sale, ca „In the Body of the Victim” (1974), erau adesea provocatoare și experimentale.
 • Ana Blandiana: Poeta și disidenta a scris opere care criticau subtil regimul, folosind metafore și simbolism. „Stelele-n cătușe” și „Ora de nisip” sunt printre volumele ei care s-au opus narativului oficial.
 • Stere Gulea: Regizorul a oferit o viziune profundă asupra societății românești printr-o serie de filme, precum „Moromeții” (1987), care prezintă viața rurală în România și impactul ideologiei asupra vieții de zi cu zi.
 • Geta Brătescu: Artista a explorat limitele artei și ale libertății de expresie printr-o serie de lucrări de artă grafică, ilustrații și colaje, cum ar fi „Atelierul” (1978).
 • Victor Brauner: Deși activ mai ales în perioada pre-comunistă, Brauner, ca exponent al suprarealismului, a influențat generații de artiști români. Lucrările sale precum „Prelude to a Civilization” au fost revoluționare în cadrul estetic al vremii.
 • Paul Gherasim: Fondatorul Grupului Prolog, Gherasim a încercat să revitalizeze tradiția ortodoxă în pictură, oferind o alternativă spirituală la dogma realismului socialist.
 • Horia Bernea: Cunoscut pentru reprezentările sale iconice ale spațiului rural românesc, Bernea a fost și fondatorul Muzeului Țăranului Român. Lucrările sale, cu simbolism profund, au evocat tradiții și credințe ancestrale.
 • Marin Gherasim: În pofida conformității aparente, lucrările sale abstracte din anii ’70-’80 au ascuns critici ale regimului și realităților contemporane.
 • Iosif Király: Acest artist, influent în mișcarea de artă conceptuală, a explorat intersecția dintre tehnologie și societate în operele sale fotografice.
 • Ion Barbu: În calitate de poet și matematician, Barbu a oferit o viziune unică asupra realității, împletind abstractul cu concretul în poezii complexe și enigmatice.
 • Nicolae Comănescu: Artistul, care a activat în special în anii ’70 și ’80, a adus o viziune postmodernă în arta românească, combinând elemente ale pop-artului cu cele ale realismului socialist.
 • Adrian Ghenie: Deși a devenit notabil în special după căderea comunismului, influența acestui regim asupra lucrărilor sale este incontestabilă. Opera sa „Duchamp’s Funeral” reflectă interacțiunea dintre modernism și istoria politică a Europei de Est.
 • Octav Grigorescu: Cu o gamă variată de stiluri, de la abstracție la semn, Grigorescu a fost o prezență constantă în arta românească, explorând limitele exprimării și subiectelor tradiționale.
 • Mircea Cantor: Deși activitatea sa principală a început după ’89, rădăcinile artei sale sunt profund ancorate în experiența vieții sub comunism. Opera sa „Deeparture„, în care un lup și un cerb sunt închiși într-o galerie de artă, oferă o reflecție asupra libertății și captivității.

2.2.2. Cărți și critici:

 • Norman Manea: Autorul, care a emigrat ulterior în SUA, a scris „Întoarcerea huliganului„, o explorare a vieții sub comunism și a exilului. Cartea se confruntă cu complexitatea identității și a adaptării în fața opresiunii.
 • Criticii de artă, precum Alexandru Piru și Ion Negoițescu, au avut rolul delicat de a evalua și interpreta arta în contextul restricțiilor ideologice, adesea căutând modalități subtile de a lauda lucrările care nu se potriveau cu narativul oficial.
 • Petru Popescu: Autorul s-a remarcat prin opera sa „Prins„, care oferă o introspecție în realitățile dure ale comunismului, punând accent pe supraveghere și represiune. Cartea este, de asemenea, o meditație profundă asupra libertății, destinului și luptei individuale împotriva unui sistem opresiv.
 • Augustin Buzura: Romanul „Orgii” explorează descentralizarea brutală și represiunea comunistă, prezentând experiențele unui tânăr doctor care devine martor și victimă a violenței și corupției sistemului. Buzura, fiind el însuși medic, a infuzat romanul cu propriile sale experiențe și observații din acea perioadă.
 • Eugen Barbu: Autorul, în romanul „Grozavul și putredul„, a construit o frescă a societății românești în tranziție, de la tradiționalism la modernitate. Deși Barbu a avut perioade de conformism, lucrările sale reflectă o profundă înțelegere a complexităților României sub comunism.
 • Zoe Dumitrescu-Bușulenga: Ca critic literar, Dumitrescu-Bușulenga a navigat cu precauție prin apele tulburi ale ideologiei comuniste. Lucrările sale critice au încercat să aducă în prim-plan meritul artistic autentic, în ciuda presiunilor politice. Analizele sale asupra literaturii române au fost și rămân referințe în domeniu.
 • Ovid S. Crohmălniceanu: Ca un alt critic literar proeminent al perioadei, Crohmălniceanu a oferit analize penetrante ale operei multor scriitori români. Chiar dacă a avut momente de conformism ideologic, contribuția sa la înțelegerea literaturii române din secolul XX este inestimabilă.

2.2.3. Ideologia în Practică:

Ideologia comunistă a fost omniprezentă, dând tonul pentru toate formele de exprimare artistică. Oricare abatere de la realismul socialist era considerată subversivă și putea conduce la represiuni severe. Arta trebuia să reflecte „realitatea socialistă”, să prezinte o imagine pozitivă a societății și să glorifice realizările regimului. Această abordare a limitat creativitatea și a pus artiștii în poziția dificilă de a găsi modalități subtile de a se exprima, fără a atrage atenția autorităților.

Influența ideologiei nu a fost limitată doar la artă. A afectat toate aspectele vieții culturale, de la literatură și teatru, la cinematografie și muzică. Artiștii erau frecvent supuși autocenzurii, anticipând cum ar putea fi percepute lucrările lor de către autorități.

3. Artiști reprezentativi și operele lor

3.1. Corneliu Baba (1906-1997)

Corneliu Baba, unul dintre cei mai emblematici pictori români, a trăit și a creat într-o perioadă de schimbări profunde și turbulențe pentru România. Născut înainte de instaurarea comunismului, Baba a fost martorul transformărilor radicale ale societății și culturii.

Baba este recunoscut în special pentru portretele sale, care reușesc să surprindă nu doar fizionomia, ci și sufletul subiectului său. Aceste portrete nu erau doar simple reprezentări ale realității, ci aveau adesea straturi profunde de semnificații. De exemplu, opera sa „Portretul Poetului” poate fi interpretată ca o meditație asupra libertății creative sub represiune. În acest portret, și în multe altele, Baba prezintă individualitatea în fața unui sistem care adesea încerca să uniformizeze și să controleze exprimarea artistică.

Odihnă la câmp1954
Ulei pe pânză, 115 × 125 cm, semnat, datat dr. jos cu negru
Muzeul Național de Artă al României
Odihnă la câmp 1954 Ulei pe pânză, 115 × 125 cm, semnat, datat dr. jos cu negru Muzeul Național de Artă al României

Dar Corneliu Baba nu a fost doar un simplu critic al regimului. El a încercat să înțeleagă și să prezinte complexitatea omului într-o perioadă atât de complicată. Lucrările sale devin astfel o fereastră către sufletul uman, capturând esența luptei interioare dintre conformism și individualism, dintre opresiune și libertate.

3.2. Ion Țuculescu (1910-1962)

Ion Țuculescu ocupă un loc deosebit în panorama artei românești, aducând un stil inovator, care combina elemente tradiționale cu modernismul. În perioada comunistă, când oficialitatea promova realistul socialist ca stil de reprezentare a realității, Țuculescu a reușit să dezvolte și să mențină un limbaj artistic personal.

Seria sa cu „casa țărănească” este emblematică pentru opera sa. Aceste picturi se pot vedea ca o reafirmare a identității naționale în fața homogenizării impuse de comunism. Într-o perioadă în care ruralul era adesea idealizat în propaganda comunistă, dar în realitate era transformat prin colectivizare și industrializare forțată, Țuculescu alegoriza printr-o paletă de culori vibrante și forme geometrizate lumea rurală, capturând atât frumusețea, cât și tragedia acesteia.

Totodată, privind lucrările lui Țuculescu, putem simți o tensiune. Pe de o parte, avem reprezentarea tradiționalismului românesc, iar pe de altă parte, avem fragmentarea și distorsiunea formelor, care sugerează presiunile și conflictele perioadei. Această ambiguitate, acest echilibru între tradițional și modern, face din Țuculescu un artist de referință pentru înțelegerea artei românești în perioada comunistă.

3.3. Horia Bernea (1938-2000)

Horia Bernea, prin prisma operei sale, oferă o incursiune profundă în spiritualitatea românească în contextul opresiv al comunismului. Picturile sale, dominate adesea de tonuri sobre, reflectă o căutare a sensului și a conexiunii cu tradițiile profunde ale României.

Deschis către tematica religioasă, în ciuda contextului ateu al regimului comunist, Bernea a explorat și subliniat intensitatea și profunzimea tradiției ortodoxe românești. Lucrarea sa, „Iconostas,” evidențiază această încercare de reconectare cu spiritualitatea ancestrală, reprezentând în mod simbolic relația dintre om și divinitate. Într-un moment istoric când Biserica era marginalizată și persecutată, operele lui Bernea deveneau acte de rezistență culturală și spirituală.

3.4. Paul Gherasim (1925-2016)

Un nume semnificativ al artei românești, Paul Gherasim a adus un aport major în reconceptualizarea tradiției ortodoxe în contextul artistic modern. Fondatorul Grupului Prolog, Gherasim a adunat în jurul său artiști dornici să exploreze și să reinterpreteze fundamentele spiritualității românești.

Opera sa „Călugărul” servește drept exemplu elocvent al demersului său artistic. Prin acest portret, Gherasim nu prezintă doar o figură religioasă, ci evocă întreaga lume a spiritualității ortodoxe, a introspecției și a rezistenței interioare. Este o reprezentare a individului care se întoarce la esențe, căutând refugiu și echilibru într-o perioadă tumultuoasă.

3.5. Ion Barbu (1920-1977)

Ion Barbu, prin opera sa sculpturală, a adus în discuție teme și simboluri legate de identitatea națională și de tradiția culturală a României. Sculpturile sale, influențate de modernism, au reușit să surprindă esența României într-o perioadă de transformări rapide și adesea violente.

„Statuia lupoaicei” este una dintre lucrările sale cele mai reprezentative, în care mitul fondării Romei și legăturile sale cu Dacia sunt evocate. Această sculptură nu doar că reinterpretează o temă clasică, ci oferă și o reflecție asupra rezistenței culturale și a identității în fața asimilării și a homogenizării ideologice.

3.6. Marin Gherasim (1937-2011)

Marin Gherasim, printr-o abordare distinctă, a capturat disonanța dintre realitatea românească și reprezentările idealizate ale comunismului. Lucrarea sa „Landscape” este emblematică în acest sens. Gherasim se folosește de o paletă de culori intense și contraste puternice pentru a scoate în evidență fricțiunile și contradicțiile societății.

3.7. Octav Grigorescu (1933-1987)

Grigorescu a fost un pionier în combinarea simbolurilor tradiționale cu elemente moderne. Lucrările sale, precum „Pasărea Phoenix”, sugerează atât renașterea culturii și identității românești, cât și rupturile și schimbările provocate de regimul comunist. Grigorescu, printr-o abordare suprarealistă, se joacă cu percepțiile și așteptările privitorului, forțându-l să privească dincolo de aparențe.

3.8. Victor Brauner (1903-1966)

Deși Victor Brauner a avut cea mai mare parte a carierei sale în Franța, rădăcinile sale românești și impactul perioadei comuniste asupra identității sale au fost de neevitat. Ca membru al mișcării suprarealiste, Brauner a fost preocupat de subconștient și de relația dintre realitate și vis.

Lucrarea sa „Prelude to a Civilization” evidențiază acest echilibru delicat, prezentând figuri care combină simbolurile tradiționale românești cu elemente fantastice și onirice. Această combinație poate fi văzută ca o reflecție a tensiunilor dintre vechi și nou, dintre tradiția românească și forțele modernizării și comunizării.

3.9. Alexandru Ciucurencu (1903-1977)

Ciucurencu este cunoscut pentru modul său vibrant și expresiv de a picta, adesea folosind culori puternice pentru a capta spiritul și energia poporului român. Chiar dacă a fost un artist care a lucrat sub comunism, opera sa nu s-a limitat la realistul socialist.

O lucrare emblematică, „Harvest”, prezintă peisaje rurale românești pline de viață, în care muncitorii se adună să culeagă recoltele. Dar ceea ce face ca această imagine să fie specială este modul în care Ciucurencu reușește să capteze vitalitatea și energia comunității, sugerând o continuitate și o legătură adâncă cu pământul.

3.10. Geta Brătescu (1926-2018)

Brătescu a fost o artistă versatilă, ale cărei opere au variat de la desen și grafică la fotografie și performance. Preocuparea sa constantă a fost relația dintre corp și spațiu, dintre identitate și reprezentare.

Brătescu explorează această tematică, prezentând o imagine fragmentată a corpului său. În contextul comunismului, această deconstrucție a imaginii de sine poate fi văzută ca o reflecție asupra fragmentării și alienării individului într-un regim opresiv.

3.11. Iosif Király (n. 1957)

Iosif Király, născut în Brașov, este un artist cunoscut în special pentru contribuțiile sale în domeniul fotografiei și pentru fondarea grupului artistc subREAL. Abordarea sa este una interdisciplinară, combinând arhitectura, fotografia și arta contemporană pentru a explora teme precum memoria, istoria și transformările urbane.

Una dintre seriile sale celebre, „Reconstruction”, folosește fotografiile pentru a explora schimbările post-comuniste din București. Prin combinarea mai multor cadre și momente diferite într-o singură imagine, Király încearcă să captureze simultan eforturile de a reconcilia trecutul comunist cu prezentul în tranziție. Imaginile sale adesea fragmentate sugerează o luptă continuă cu memoria și cu identitatea în contextul schimbărilor radicale.

3.12. Ștefan Bertalan (1930-2014)

Ștefan Bertalan este cunoscut ca un pionier al artei conceptuale din România. Cu un background în artele plastice și un interes profund pentru biologie, Bertalan a explorat adesea legăturile dintre om și natură, între organic și artificial.

În contextul opresiunii comuniste, unde exprimarea liberă a fost adesea reprimată, lucrările sale au adus în prim-plan conexiunile esențiale și universale dintre ființe și natură.

3.13. Constantin Flondor (n. 1936)

Constantin Flondor, unul dintre pionierii artei abstracte din România, s-a concentrat în special pe relația dintre culoare și formă. Deși regimul comunist a promovat în principal realismul socialist, Flondor și alți artiști contemporani au explorat forme de expresie mai subtile și mai subversive.

Un exemplu notabil este seria sa de peisaje abstracte. Prin folosirea culorilor și a formelor simplificate, Flondor a încercat să capteze esența și energia locurilor, mai degrabă decât reprezentările lor literale. Astfel de lucrări, cu toate că pot părea nevinovate la o primă vedere, au fost de fapt revoluționare în contextul restricțiilor de expresie impuse de regimul comunist. Ele au oferit o evadare și un spațiu pentru reflecție într-o perioadă de supraveghere intensă și conformism.

Veranda (Machtloser Umgang, 2017, 120x200cm Constantin Flondor)
Veranda (Machtloser Umgang, 2017, 120x200cm Constantin Flondor)

4. Mișcări și genuri artistice predominante

Realismul socialist este un stil artistic și literar promovat de regimurile comuniste, având ca principală caracteristică reprezentarea pozitivă și idealizată a vieții sub socialism. Este mai mult decât un stil artistic; este o metodă prescriptivă de a aborda cultura, cu norme și reguli stricte.

Context: Realismul socialist a fost adoptat oficial ca stilul dominant în URSS la sfârșitul anilor ’20 și începutul anilor ’30, sub conducerea lui Iosif Stalin. El s-a răspândit ulterior în alte țări comuniste, inclusiv în Europa de Est, în urma sferei de influență a Uniunii Sovietice după al doilea război mondial. Acest curent artistic promova valori precum munca grea, sacrificiul pentru binele comun și progresul, toate acestea fiind reprezentate într-o manieră idealizată.

Realismul socialist a avut o componentă profund propagandistică, fiind un instrument de control al maselor. Artiștii erau adesea sub presiunea de a se conforma acestui stil și erau sancționați dacă lucrările lor nu se potriveau cu estetica sau cu temele aprobate de Partid.

4.1. Exemple de opere de artă care aparțin acestui Realismului socialist:

 1. „Lenin în Smolny” de Isaak Brodsky: Această pictură prezintă pe Lenin în centrul atenției, subliniind importanța sa centrală în revoluția bolșevică și în formarea statului sovietic.
"В.И. Ленин в Смольном в 1917 году". 1930 г. Бердянский художественный музей имени И.И. Бродского, Третьяковская галерея. Lenin in Smolniy in 1917
„В.И. Ленин в Смольном в 1917 году”. 1930 г. Бердянский художественный музей имени И.И. Бродского, Третьяковская галерея. Lenin in Smolniy in 1917
 1. Muncitori pe câmp: În multe țări comuniste, inclusiv în România, s-au produs nenumărate picturi care ilustrează muncitori fericiti și determinați, lucrand pe câmpuri sau în fabrici. Acestea glorificau muncitorul și prezentau colectivizarea și industrializarea ca fiind în beneficiul poporului.
 2. Statui ale muncitorilor și țăranilor: În orașe din întreaga Europă de Est, erau comune statui care reprezentau muncitori sau țărani puternici, adesea cu instrumente în mâini, simbolizând forța și determinarea poporului sub socialism.
 3. „Moartea lui Basarab” de Alexandru Plămădeală: Realizată în Republica Moldova, această sculptură monumentală prezintă moartea eroică a unui luptător pentru cauza sovietică, glorificând sacrificiul în numele Partidului și al statului.
 4. Murale și mozaicuri în locuri publice: Adesea, gările, stațiile de metrou sau alte clădiri publice erau decorate cu mozaicuri sau murale care reprezentau scene din viața cotidiană, toate prezentând o versiune idealizată a vieții sub socialism.

În ciuda conformității sale aparente, realismul socialist este un fenomen complex, cu nuanțe și variații în funcție de țară, artist și perioadă. Chiar și în cadrul acestui curent restrictiv, unii artiști au reușit să introducă subtilități și critici, deși acestea erau adesea ascunse sau ambigue.

4.2. Abstracționismul în România comunistă

Abstracționismul, ca stil și concept, este definit printr-o abordare non-reprezentativă a artei, punând accent pe formă, culoare și compoziție, mai degrabă decât pe reprezentări literale. În România, ca și în alte părți ale lumii comuniste, abstracționismul a avut o relație complexă cu puterea politică. Inițial privit cu suspiciune, ca fiind o formă de artă „decadentă” și „burgheză”, abstracționismul a fost deseori respins de cercurile oficiale.

Cu toate acestea, în anii ’60 și ’70, abstracționismul a cunoscut o renaștere subtilă în România. Unii artiști au început să experimenteze cu forme abstracte, de multe ori sub influența tendințelor occidentale, dar și ca o modalitate de a evita retorica propagandistică a realismului socialist.

Exemple de lucrări și autori:

 1. Constantin Flondor: Așa cum am menționat anterior, Flondor a avut o abordare distinctă a artei abstracte. Lucrările sale, adesea compuse din forme și culori simple, urmăreau să captureze esența și energia locurilor și peisajelor. Un exemplu ar fi seriile sale de peisaje abstracte.
 2. Ștefan Bertalan: Deși este cunoscut pentru combinația sa de artă și biologie, Bertalan a creat, de asemenea, lucrări abstracte, precum cele din seria sa de desene care explorează raportul dintre formă și spațiu.
 3. Diet Sayler: Un alt artist important în abstracționismul românesc este Diet Sayler. Cu o carieră ce se întinde pe mai multe decenii, Sayler a explorat geometria și relațiile dintre forme și culori în lucrări precum „Construcție cu două triunghiuri roșii” sau „Formă neagră pe albastru”.
 4. Geta Brătescu: Cu o carieră vastă și diversă, Brătescu a explorat abstracționismul prin diverse medii, de la desen la colaj și textil. Lucrările sale, precum „Atelierul” sau „Jocul formelor”, se joacă cu ideea de spațiu și compoziție.
 5. Paul Gherasim: Acest artist a avut o abordare spirituală a abstracționismului, explorând legătura dintre abstract și sacru. Lucrări precum cele din ciclul „Iconostase” se încadrează în această direcție.

Deși abstracționismul în România comunistă nu a fost niciodată la fel de proeminent sau acceptat ca în Vest, a reprezentat o modalitate pentru artiști de a explora și experimenta în afara granițelor impuse de regim. Aceasta a fost o formă de rezistență subtilă și, în același timp, o modalitate de conectare cu curente artistice internaționale.

5. Evenimente culturale notabile în România comunistă

Perioada comunistă din România, în ciuda restricțiilor și cenzurii, a avut o serie de evenimente culturale notabile, care au jucat un rol esențial în promovarea și celebrarea artelor, precum și în consolidarea ideologiei partidului. În timp ce unele evenimente erau strict controlate și influențate de partid, altele ofereau o platformă pentru artiști de a se exprima și de a se conecta cu colegii lor din țară și de peste hotare.

 1. Festivalul „George Enescu”: Deși a avut primele ediții înainte de perioada comunistă, Festivalul „George Enescu” a continuat să fie un eveniment major în calendarul cultural românesc și în timpul comunismului. Celebrând muzica clasică și pe compozitorul român George Enescu, festivalul a adus în România artiști internaționali de renume.
 2. Expoziția Națională de Artă Plastică: Aceasta era una dintre cele mai importante expoziții de artă din România comunistă, organizată periodic. Chiar dacă multe lucrări erau supuse unei riguroase cenzuri, aceasta oferea o platformă artiștilor români de a-și prezenta lucrările și de a fi recunoscuți la nivel național.
 3. Festivalul Național de Poezie „Tudor Arghezi”: Acest festival, dedicat unuia dintre cei mai mari poeți români, a adunat laolaltă poeți din întreaga țară, oferind un spațiu de exprimare a creativității în ciuda constrângerilor politice.
 4. Festivalul Internațional de Film de la Costinești: Înființat în anii ’70, acest festival a devenit rapid o platformă pentru tinerii regizori români și străini de a-și prezenta lucrările. Deși multe filme erau cenzurate sau interzise, festivalul oferea o fereastră spre tendințele cinematografice internaționale.
 5. Târgul Internațional de Carte de la București: Deși mulți autori erau interziși și cenzura era la ordinea zilei, târgul oferea ocazia editurilor românești și străine de a-și prezenta noutățile și de a promova schimbul cultural.
 6. Concursul „Cântarea României”: Acesta era un eveniment anual care combina muzica, dansul și gimnastica, și era dedicat glorificării patriei și a regimului comunist. Deși avea o încărcătură propagandistică evidentă, a oferit o platformă pentru performanțe artistice impresionante.

Toate aceste evenimente reflectă complexitatea vieții culturale din România comunistă, unde arta și ideologia s-au intersectat și au interacționat în moduri variate, de la conformitate și propaganda până la rezistență și subversiune subtilă.

5.1. Impactul evenimentelor culturale și reacția autorităților comuniste

Impactul asupra publicului: Evenimentele culturale din România comunistă erau așteptate cu nerăbdare de către publicul larg, care vedea în ele o ocazie rară de a se conecta cu expresii artistice autentice și de a scăpa de monotonie. Pentru mulți, aceste evenimente erau o sursă de inspirație și un refugiu de la greutățile cotidiene și de la propaganda omniprezentă.

De exemplu, Festivalul „George Enescu” aducea în țară muzicieni din întreaga lume, iar melomanii aveau ocazia să asculte interprețări de calitate ale unor compoziții celebre. La Expoziția Națională de Artă Plastică, vizitatorii puteau admira lucrări noi și, chiar dacă multe dintre ele erau conforme cu cerințele regimului, era totuși o demonstrație a creativității și talentului artiștilor români.

Reacția autorităților: Deși multe dintre aceste evenimente erau sprijinite și chiar organizate de către autoritățile comuniste, acestea erau și supuse unei atente supravegheri pentru a asigura conformitatea cu ideologia partidului.

 1. Expoziția Națională de Artă Plastică: Deși era un eveniment major în calendarul cultural, fiecare lucrare trebuia să fie aprobată înainte de expoziție. Au existat cazuri în care operele considerate „nepotrivite” sau „contra-revoluționare” erau retrase sau artistul era exclus din Uniunea Artiștilor Plastici, cum a fost cazul cu pictorul Ion Bițan, care a avut o serie de lucrări retrase din cauza non-conformității lor.
 2. Festivalul Internațional de Film de la Costinești: Autoritățile erau deosebit de sensibile la filmele care puteau avea o conotație politică sau care prezentau într-o lumină nefavorabilă regimul. De exemplu, în 1983, filmul „De ce trag clopotele, Mitică?” al regizorului Lucian Pintilie, o satiră acerbă la adresa societății românești, a fost interzis imediat după premieră și nu a fost proiectat în România pentru mulți ani.
 3. Târgul Internațional de Carte de la București: Publicațiile străine erau un subiect sensibil pentru regimul comunist, și orice carte care putea fi considerată „subversivă” sau „imperialistă” era confiscată. A fost cazul multor cărți aduse de editurile străine la târg, care erau interzise și nu erau puse în vânzare.

6. Opere de artă care au sfidat regimul comunist

 1. „De ce trag clopotele, Mitică?” de Lucian Pintilie
  • Descriere: Este un film din 1981, o adaptare după piesa „D’ale carnavalului” a lui Ion Luca Caragiale. Lucian Pintilie îl adaptează în contextul României comuniste.
  • Cum a sfidat regimul: Filmul oferă o satiră acerbă a societății românești, criticând în mod indirect regimul comunist, birocrația, cenzura și mentalitățile conformiste. Deși mascat sub umor și situații absurde, mesajul său subversiv a fost evident.
  • Reacția regimului: A fost interzis imediat după premieră și nu a fost proiectat în România pentru aproape un deceniu.

 1. Lucrările lui Ion Bițan
  • Descriere: Bițan a fost un pictor avangardist al anilor ’70-’80, cunoscut pentru abordările sale neconvenționale și temele sale profunde.
  • Cum a sfidat regimul: Operele sale foloseau simboluri, culori și compoziții care nu se aliniau cu realismul socialist, sugerând de multe ori reprimarea, alienarea și dehumanizarea.
  • Reacția regimului: Multe dintre operele sale au fost considerate „nepotrivite” sau „contra-revoluționare”, fiind retrase din expoziții sau refuzate de galerii.
 2. „Raport despre oameni” de Gabriel Liiceanu
  • Descriere: O colecție de eseuri și reflecții publicată în 1987.
  • Cum a sfidat regimul: Liiceanu abordează teme despre libertate, identitate și alienare în contextul represiv al regimului comunist. Cartea se transformă într-un manifest împotriva conformismului și lipsei de libertate.
  • Reacția regimului: Cartea a fost cenzurată și s-au făcut presiuni asupra autorului. Cu toate acestea, a circulat clandestin și a devenit un simbol al disidenței intelectuale.
 3. Sculpturile lui Paul Neagu
  • Descriere: Neagu, sculptor și artist vizual, este cunoscut pentru abordările sale avangardiste.
  • Cum a sfidat regimul: Prin sculpturile sale, Neagu a explorat idei de libertate, transformare și regenerare, adesea în contrast direct cu rigidețea și uniformitatea impuse de regim.
  • Reacția regimului: Mulți dintre compatrioții săi nu au înțeles sau au respins operele sale ca fiind prea radicale sau neconformiste, iar unele dintre ele au fost refuzate la expoziții oficiale.

Aceste exemple evidențiază curajul și ingeniozitatea artiștilor români în fața represiunii, folosind arta ca o formă de rezistență și expresie a libertății interioare.

7. Reflecții și impactul acestei perioade asupra artei contemporane românești

Perioada comunistă, cu toate rigorile, constrângerile și cenzurile sale, a avut un impact profund asupra dezvoltării artei românești și a artistilor care au trăit acele vremuri. Este crucial să înțelegem această perioadă nu doar din perspectiva reprimării, ci și din prisma modului în care a modelat și redirecționat evoluția creativității naționale, generând astfel o serie de reacții și forme de expresie artistice care au continuat să influențeze generațiile ulterioare.

 1. Maturizarea prin rezistență: Arta care a sfidat regimul, fie că a fost în mod subtil sau direct, a dezvoltat un nivel profund de maturitate și de substanță în opere. Aceasta a învățat să comunice în straturi, cu mesaje ascunse și simbolism subtil, creând astfel un vocabular artistic sofisticat care și-a găsit ecou în operele contemporane.
 2. Reevaluarea realismului socialist: În lumea post-comunistă, artiștii au început să reexamineze și să se raporteze într-un mod nou la realismul socialist. În loc să fie văzut doar ca o formă de propagandă, acesta a început să fie perceput ca o arhivă a timpurilor, cu valoare istorică și sociologică, provocând artistii contemporani să îl deconstruiască și să îl reinterpreteze.
 3. Redefinirea identității artistice: După 1989, arta românească a experimentat o perioadă de redefinire a sinelui. Introspecția și analiza perioadei comuniste au fost esențiale în acest proces, cu multe opere contemporane explorând traumele, memoria colectivă și reconstrucția identității post-comuniste.
 4. Trecerea de la colectiv la individual: În perioada comunistă, arta era deseori orientată spre glorificarea colectivului. Post-comunismul a marcat o trecere spre expresia individualității, cu artiști explorând experiențe personale, narative autobiografice și identități unice.
 5. Platforme și instituții: Mulți artiști contemporani, critici și curatorii din România, recunosc și se inspiră din luptele și succesele predecesorilor lor din perioada comunistă, dezvoltând platforme, expoziții și instituții care să comemoreze, să analizeze și să dezbata acea epocă.

În concluzie, perioada comunistă, cu toate complexitățile și contradicțiile sale, a avut un impact durabil asupra evoluției artei românești. Aceasta a lăsat o amprentă indelebilă, modelând generațiile ulterioare de artiști și creând un context din care arta contemporană românească își extrage atât inspirația, cât și critica. Prin reflectarea asupra acestei perioade, putem obține o înțelegere mai profundă a dinamicii și evoluției artei românești în lumea contemporană.

Referințe (AMA):

 1. Cioroianu A. Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc. București: Curtea Veche; 2005.
 2. Vianu T. Arta și libertatea: O istorie a artei moderne în România. București: Polirom; 2016.
 3. Popescu C. Arta și puterea: Arte plastice sub regimul Ceaușescu. București: Humanitas; 2009.
 4. Verdery K. Ce a fost socialismul și ce urmează? București: Polirom; 1996.
 5. Grigorescu D. Despre lucrurile cu adevărat importante. București: Humanitas; 2012.
 6. Pintilie I. Acțiuni, situații, performances. București: Polirom; 2011.
 7. Ernu V. Născut în URSS. București: Polirom; 2006.
 8. Gheorghiu M. Realismul socialist în România. București: Meridiane; 1984.
 9. Andreescu F. Subculturi în România postcomunistă. București: Tritonic; 2003.
 10. Plămădeală L. Formele silențioase: Arta în România între anii 1965-1989. București: Cartea Românească; 2013.
 11. Rancière J. Politica esteticii. Traducere de C. Ghiu. București: Univers; 2012.
 12. Bojescu L. Spectrul realismului socialist. București: Cartea Românească; 2008.
 13. Ceaușu F, Popescu N. Comunism și represiune în România: Istoria unei semințe stérile. București: Humanitas; 2005.
 14. Vasile O. Cenzura în România postbelică: 1944-1989. București: Tritonic; 2015.
 15. Betea L, Ionițoiu C. Victimele terorii comuniste. Arestați, torturați, întemnițați, uciși. Dicționar. București: Mașina de Scris; 2001.
Atila Gombos
Atila Gombos
Artist (cu acte 'n regulă). În rest, web designer, developer, marketing specialist. Acest proiect este unul foarte drag sufletului meu, cu atât mai mult cu cât este singurul loc din sfera online unde pot așterne ce și cum gândesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

2 × 4 =

ULTIMELE ARTICOLE

SELECȚIILE REDACȚIEI

COMENTARII RECENTE