27.2 C
Timișoara
duminică, iunie 16, 2024
ISSN 2734 – 6196
ISSN-L 2734 - 6196
DOI: 10.6084/m9.figshare.12925226.v1.
AcasăArte plasticeAbordarea Păcatului în Pictură: O Scurta Perspectivă Istorică și Conceptuală

De-a lungul istoriei artei, conceptul de „păcat” a fost una dintre temele centrale care a provocat și inspirat artiști din diferite culturi și epoci. Această fascinație nu este surprinzătoare, dat fiind că păcatul, în diferitele sale manifestări, atinge straturile profunde ale condiției umane, intersectându-se cu emoții precum vinovăția, dorința, remușcarea și ispitirea.

Pictura, cu capacitatea sa unică de a captura complexitatea experiențelor și sentimentelor umane, a oferit de-a lungul timpului o platformă vizuală pentru explorarea și reprezentarea păcatului. De la scenele biblice pictate în frescele renascentiste până la explorările abstracte ale secolului XX, artiștii au folosit paleta de culori și pensula pentru a se confrunta cu dileme morale, a chestiona dogmele religioase și a reflecta asupra naturii umane.

Tema păcatului, în contextul creștin, a fost o sursă semnificativă de inspirație pentru artiști de-a lungul secolelor. Exemple renumite:

 1. Masaccio – „Expulzarea din Eden” (1424-1425): Această frescă, situată în Capela Brancacci, Firenze, reprezintă momentul biblic în care Adam și Eva sunt alungați din Grădina Edenului după păcatul original.
 2. Hieronymus Bosch – „Grădina plăcerilor pământești” (aprox. 1490-1510): În acest triptic, Bosch ilustrează paradisul, păcatul pământesc și iadul.
Hieronymus Bosch, The Garden of Earthly Delights, oil on oak panels, 205.5 cm × 384.9 cm (81 in × 152 in), Museo del Prado, Madrid
Hieronymus Bosch, The Garden of Earthly Delights, oil on oak panels, 205.5 cm × 384.9 cm (81 in × 152 in), Museo del Prado, Madrid
 1. Pieter Paul Rubens – „Căderea omului” (1628-1629): Rubens a capturat momentul ispitirii lui Adam și Eva de către șarpe, înfățișând păcatul original.
 2. Caravaggio – „Ispitirea Sfântului Antonie” (1600): Această pictură prezintă Sfântul Antonie Abate, asediat de demoni și ispitit cu promisiuni pământești.
 3. Michelangelo Buonarroti – „Judecata de Apoi” (1536-1541): Situat pe peretele altarului Capelei Sixtine din Vatican, acest mural masiv reprezintă sufletele oamenilor fiind judecate, răsplătite sau pedepsite pentru păcatele lor.
 4. Rembrandt van Rijn – „Întoarcerea fiului risipitor” (1661-1669): Inspirată de parabola biblică, pictura descrie momentul emoționant al reîntoarcerii fiului risipitor la tatăl său după ce a trăit o viață de desfrânare.
 5. Sandro Botticelli – „Nașterea lui Venus” (aprox. 1484-1486): Deși este o reprezentare a frumuseții și nașterii, această lucrare a fost, de asemenea, interpretată ca o meditație asupra păcatului pământesc și a frumuseții efemere.
 6. Gustave Doré – „Paradisul Pierdut”: Doré a creat o serie de gravuri pentru a ilustra „Paradisul Pierdut” al lui John Milton, prezentând scene din povestea păcatului original și a căderii omenirii.
 7. Lucas Cranach cel Bătrân – „Adam și Eva” (1530): Acesta este un exemplu clasic al reprezentărilor Renașterii ale păcatului original, cu Adam și Eva și șarpele ispititor.
 8. Titian – „Sfântul Ioan Botezătorul în Pustie” (aprox. 1542): În timp ce reprezintă o figură sfântă, pictura aluzivă de asemenea la păcat și ispită, cu Ioan izolat în pustie, luptându-se cu tentațiile.

Multe dintre aceste opere nu numai că prezintă scene biblice, ci și oferă o reflecție asupra naturii umane, eticii și rolului credinței în viețile oamenilor.

La nivel spiritual, lumina și întunericul iau forme ale sufletului și reprezintă factori care-l denumesc pe acesta. Un suflet luminat, este cel înțelept și deprins cu taina iubirii. Cel întunecat se răzvrătește împotriva existenței și se pustiește de iubire. Astfel fiind prezentate cele două forme ale sufletului, iubirea constituie cel mai important aspect al vieții. Creștinismul sacramentează ideea de iubire, alături de propovăduirea păcii. Chiar dacă pacea și iubirea sunt două mari convenții ale religiilor, în practică, dotrinele religioase nu împletesc de fiecară dată aceste două idealuri umane.

Lăsată fiind totuși practica deoparte, ne vom referi la aspectul teoretic al idealului de „ iubire”explicat în formele ortodoxe ale acestuia. El reprezintă fundamentul credinței absolute. „Iubește și fă ce vrei.” În același timp se disting libertatea și voința cultului. Atunci de ce toate riturile și poruncile pe care ortodoxia le propovăduiește? Ele sunt moduri de-a nu te depărta de Dumnezeu, de oameni sau de tine însuți, toate înglobează principiul iubirii, căci au fost create în scopul acestuia, iar toate urmăresc apropierea creației, Dumnezeu- natură – om. Când totul se bazează pe iubire, neconvingătoare sunt celelalte legi.

Însă omul nu se naște cunoscător al iubirii adevărate. Omul are iluzii și trăiește sub influența lumii materiale, sub influența păcatului. Lumea materială, trupul și tot ce nu ține de spirit nu trebuie înțeles ca aducător de păcat. Voința omului, în funcție de lucrurile spre care se îndreaptă, aduce în suflet păcatul sau nu. O voință centrată pe trup și materie devine numaidecât păcătoasă. Când omul se dedică în exces acestor lucruri, se deschid roade ale patimilor. Trupul în sine nu e păcătos. Ați privi sufletul de iubire prin interesul adus trupului constituie un păcat.

Ca urmare a păcatului, nu Dumnezeu se depărtează de om, ci omul se depărtează de acesta. Prin latura sa atotiubitoare și iertătoare, Dumnezeu nu poate sta departe de creația sa; El suferă și așteaptă neîncetat întoarcerea oii rătăcite. Săvârșirea lucrului rău nu aduce cu sine neapărat conștientizarea acestuia și nici pocăința. De aceea, creștinii îi consideră pe săvărșitorii păcatului, „neștiutori”, „rătăciți”. „Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac!”

În lumea creștină, scopul vieții este mântuirea, deprinderea iubirii. Oamenii păcătoși nu urmează calea mântuirii, ci se abat de la ea. Imaginați-vă un drum pe care sufletul merge, însă mai are momente de rătăcire. Drumul este unic, destinația este aceeași.

Un păcat se numește astfel când are o frecvență redusă și se întâmplă foarte rar, sau pentru o primă dată. Când el se repetă și-și creează o obișnuită, devine patimă. Oameni cu patimi sunt cei ce se depărtează de Dumnezeu. Dacă azi ai fumat o țigară, dar numai azi, ai săvârșit un păcat. Dacă și mâine și poimâine și tot restul vieții tale ai fumat, ai săvârșit o patimă.

Patimile întunecă mintea și sufletul. Ele îl resping pe Dumnezeu și-l fac pe om neputincios. Există două tipuri de păcate: păcatul primordial și păcatul personal.

PĂCATUL PRIMORDIAL

Odată cu trădarea adusă lui Dumnezeu și izgnoirea primilor doi oameni, Adam și Eva, din Rai, păcatul acestora avea să se năpustească asupra tuturor neamurilor și veacurilor viitoare. Fragmentul din geneză care înfățișează momentul păcatului dintâi exprimă conotații atât teologice, legate de legea lui Dumnezeu și desăvârșirea iubirii, cât și umaniste, simbolice și fiolosofice. Pe lângă întinarea spiritului veșnic pur și tânăr, acela al omului din Rai, a omului dinainte de păcat, săvârșirea celei dintâi fapte rele, a neascultării, înfățișează latura umană, profană a ființei. Odată cu păcatul primordial se face deosebirea dintre „ omul paradisiac”, al luminii, și „ omul material”, al rătăcirii.

Omul este îndreptat spre păcat. Viața lui, în urma păcatului strămoșesc, se află sub influența diavolului. Greșeala o avem în sânge. Răul tot acolo. În ciuda firii îndreptate spre bine și a voinței de-a înfătuii lucruri pozitive, suntem purtători ai neascultării, minciunii, mâniei, urii, și ai altor multe patimi. Explicația este dată de însăși căderea în păcat ai primilor oameni. Odată cu izgonirea lor din rai, ni s-a întipărit în suflet fărâma de răutate.

Pe de altă parte, păcatul primordial reprezintă un simbol al asimilării tuturor patimilor acestor omeniri în viața fiecăruia. Fiecare faptă negativă a trecutului se universalizează și are efect asupra celor care urmează după ea, asupra creației, de la bacterie la om. Astfel, oamenii nu rămân separați unii de ceilalți, nici de timp, nici de distanță, ei au efect unii asupra celorlalți indiferent de momentul și locul existenței. Acest întâi păcat este întemeietor al păcatului universal, primordial ca reprezentând geneza și primordial ca fiind primul duh necurat care stăpânește omul la naștere.

Prin botez nu ni se șterge firea „ satanică”, ci ni se deschid, la fel ca după răstignire, porțile raiului. La nașatere omul este un mic Adam sau o mică Eva, deoarece, nebotezat, reprezintă întruchiparea persoanei decăzute a Vechiului Testament. În acest capitol biblic dinaintea învierii lui Iisus Hristos, porțile raiului sunt închise și toți oamenii, indiferent de faptele lor, bune sau rele, ajung în iad; toate acestea datorită păcatului strămoșesc.

Dumnezeu promite totuși că-l va trimite pe Fiul Său să-i eliberez pe aceștia din păcat. Iisus este „ salvator”prin faptul că oferă omului mântuirea( deoarece deschide raiul) și descotorosește umanitatea de atunci de toate păcatele agonisite. Nașterea lui Iisus reprezintă un nou început, deoarece el pune capăt perpetuării păcatului, anulându-le pe cele ale Vechiului Testament. De acum, drumul omului reprezintă unul nou și omenirea o ia de la capăt.

Chiar și botezați și cu darul mântuirii, tot înlânțuiți în păcatul universal rămânem. Creația lui Dumnezeu este o verigă circulară, rațională, ordonată. Materia se influențează una pe alta și nimic nu rămâne nerăscumpărat.

Această teorie oferă două moduri de a privi păcatul. Primul, raportându-te la ființa și aproapele tău, privind răul pe care-l cauzezi în jur și schimbările negative care se petrec în tine. Al doilea, în raport cu întreg universul, conștientizând efectele pe care le-ar putea avea păcatele personale asupra creației întregi: familiei, oamenilor pe care-i iubești, oamenilor ce-ți vor urma ție, naturii, faunei, etc.

Tema „păcatului primordial” sau „păcatul original” se referă în general la povestea biblică a lui Adam și Eva și a ispitirii lor de către șarpe în Grădina Edenului. Această temă a fost o sursă majoră de inspirație pentru artiști de-a lungul secolelor. Iată o listă cu unele dintre cele mai celebre picturi pe această temă, precum și informații suplimentare:

 1. „The Fall of Man”
  • Artist: Titian
  • Dimensiuni: 240 cm × 186 cm
  • Locație: Museo del Prado, Madrid, Spania
  • Interpretare critică: Titian abordează subiectul cu o delicatețe senzuală. Lumina moale și coloristica sa bogată amplifică tensiunea din momentul ispitirii.
 2. „The Fall of Man and the Expulsion from Paradise”
  • Artist: Albrecht Dürer
  • Dimensiuni: 81 cm × 62 cm
  • Locație: Museo del Prado, Madrid, Spania
  • Interpretare critică: Cu atenția sa la detalii, Dürer aduce în prim-plan complexitatea emoțională a personajelor, ilustrând atât fascinația Evei, cât și regretul lui Adam.
 3. „The Temptation and Fall of Eve”
  • Artist: William Blake
  • Dimensiuni: 19.1 cm × 26 cm
  • Locație: The British Museum, Londra, Marea Britanie
  • Interpretare critică: Blake, cu stilul său distinctiv și visionar, reprezintă tentația ca o spirală de energie malefică ce înconjoară figura Evei.
 4. „Adam and Eve”
  • Artist: Lucas Cranach the Elder
  • Dimensiuni: 147 cm × 110.5 cm
  • Locație: Courtauld Institute of Art Gallery, Londra, Marea Britanie
  • Interpretare critică: Cranach prezintă o compoziție echilibrată, în care simetria personajelor subliniază momentul critic al deciziei.
 5. „Expulsion from the Garden of Eden”
  • Artist: Masaccio
  • Dimensiuni: 208 cm × 88 cm
  • Locație: Santa Maria del Carmine, Florența, Italia
  • Interpretare critică: Masaccio utilizează perspectivei și luminozității pentru a amplifica drama și disperarea scenei, realizând una dintre cele mai puternice reprezentări ale temei în arta Renașterii.
 6. „Adam and Eve in the Earthly Paradise”
  • Artist: Wenzel Peter
  • Dimensiuni: Variabil (acest lucru se datorează diferitelor reproduceri ale operei)
  • Locație: Vatican Museums, Vatican
  • Interpretare critică: Peter, cunoscut mai ales pentru reprezentările sale de animale, adaugă un nivel de realism vieții sălbatice din Eden, în timp ce personajele umane par aproape secundare în comparație cu splendoarea naturii.

PĂCATUL PERSONAL

Păcatul personal aparține sinelui și ține exclusiv de voința și conștiința fiecăruia. Acesta înseamnă fărădelege sau încălcarea legii lui Dumnezeu, adică totalitatea poruncilor și rânduielilor cuprinse în Vechiul și Noul Testament.

Porunca iubirii reprezintă cea mai importantă poruncă pe care Dumnezeu a dat-o omului : „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău”și „ Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”(Matei 22,37-40).

Aceasta cuprinde toată legea divină. Orice păcat împotriva legii este de fapt un păcat împotriva iubirii, astfel că păcatul nu este înțeles ca pe o încălcare a unor legi, deoarece Dumnezeu nu deține un cod sau o constituție care să trebuiască a fi respectată, ci este o întinare a celui mai profund și înalt sentiment. Având conștiința iubiri, omul nu se poate manifesta negativ. Însă omul nu știe de la bun început să iubească, omul nu caută mereu iubirea, omul e înconjurat și influențat de întreaga materie a acestui pământ și este supus păcatului universal, acela al veacurilor.

După marea poruncă a iubirii, păcatele pot fi împotriva lui Dumnezeu, împotriva aproapelui și împotriva firii. Cele împotriva aproapelui și împotriva firii reprezintă tot o necinstire a lui Dumnezeu, prin însăși încălcarea legii sale „ Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”, adică să te îngrijești de tine precum de celălalt, fără a uita de tine, dar nici de celălalt.

Dată fiind o primă clasificare a păcatului în cel strămoșesc( aparținând lui Adam și Eva) și cel personal( al fiecărui om în parte), o a doua clasificare cuprinde numai păcatele persoanle care se împart în păcate persoanale ușoare și grele.

Păcatele personale ușoare presupun o încălcare nu atât de gravă a Legii lui Dumnezeu ca urmare a slăbiciunii voinței. Un om desăvârșit este acela care nu greșește nici prin gânduri, nici prin vorbe și se poate înfrâna cu tot trupul. Însă numai Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu cel întrupat este scutit de aceste păcate, el fiind singurul model de desăvârșire. De asemenea, sfinții sunt modele ale desăvârșeniei, dar în urma luptelor cu păcatul. Chiar existente în ființa omului, perseverența în lupta cu ele trebuie păstrată până la dobândirea vieții veșnice, altfel de la ele pornesc celelalte păcate mai grave.

Păcatele personale grele se clasifică astfel:

 • Păcate capitale
 • Păcate împotriva Duhului Sfânt
 • Păcate strigătoare la cer

Păcatele capitale sunt lucrări ale păcatului strămoșesc în oameni și a lipsei de voință. Acestea sunt: mândria, iubirea de arginți, desfrânarea, invidia, mânia, lăcomia și lenea. Fiecare în parte, descriu atitudini ale omului, însă pot intercala între ele. Desigur că de la ele pornesc celelalte patimi și se constituie în lipsa desăvârșirii.

Mândria reprezintă cauza primară a păcatelor, deoarece, privind în geneză, datorită acestuia îngerul Satan a căzut din cer și s-a despărțit pe veci de Dumnezeu. Pierzania vine o dată cu desconsiderea puterii cerești și poziționarea sinelui deasupra celorlalți. În momentul în care purcedem la smerenie și conștientizăm că fără Dumnezeu toate ar fi imposibile, ne învrednicim la o viață fără mândrie. Smerenia face din om nu un om al omului, ci un om al creației, al lui Dumnezeu.

Omul mândru este caracterizat de anumite fapte:

 • Caută să primească laude și cinste;
 • Își disprețuiește aproapele;
 • Este histrionic și vrea să atragă atenția;
 • Se laudă;
 • Fiecare realizare o pune pe urma mâinilor sale, desconsiderând lucrarea lui Dumnezeu în aceasta;
 • Să străduiește să păstreze aparența lipsei păcatului;
 • Nu ia în considerare îndemnurile și mustrările;
 • Se amestecă în ceea ce nu-l privește;
 • Se exprimă cu semeție;

Iubirea de arginți izvorăște din inima omului și se exprimă ca o dorință nelimitată față de lucrurile materiale, care nu au corespondent în lumea de dincolo. Agonisind obiecte trecătoare și împovărându-ne cu grija față de ele, demonstrăm mai puțin interes față de sufletul nostru nemuritor, cel căruia trebuie să i se dedice un creștin. Milostenia, adică darul generozității, este opusul agonisirii în van. Prin aceasta, demonstrăm puținul interes pe care îl avem pentru lucrurile materiale.

Desfrânarea se referă la păcatele prin trup, acelea care sunt realizare prin simțuri și organism. Omul desfrânat se lasă în voia trupului său, fără a ține de cont de importanța sufletului. Aici se regăsește și patima lăcomiei, deoarece omul strânge pentru trupul său toate plăcerile acestei lumi, fără a-și lăsa sufletul să respire.

Conform Sfântului Ioan Casian, acest păcat are mai multe forme:

 • Între două persoane de sex opus (întreținerea actului sexual înainte de taina cununiei, perversiunea, etc.);
 • Autosatisfacerea, în lipsa unei persoane;
 • Prin minte și suflet;

Omul înfrânat depășește patima desfrânării, înțelegând și săvârșind tainele curăției: rugăciune, post, participarea la slujbe, etc.

Invidia este un păcat împotriva aproapelui și se săvârșește în momentul în care omul simte părere de rău față de binele aproapelui sau se bucură de necazul acestuia.Cât timp purcedem în învățăturile bisericești, ni se face cunoscută pilda talanților, aceea că omul la naștere primește un dar pe care trebuie să-l înmulțească. Astfe, fiecăruia i se dă după firea sa și, fiind diferiți, fiecare se dezvoltă altfel. Bucuria pentru celălat este un sincer mod de a depăși invidia și te bucura mai departe de propria ta viață.

Lăcomia se manifestă prin nestăpânirea trupului. Astfel, omul devine sclav al trupului său, prin exagerarea hranei, a băuturii, a lucrurilor materiale, haine, mașini, case, etc. și prin manifestarea hedonistică a oricărei activități. Echilibrul este modul de ordine al naturii, acela în care și omul trebuie să se afle. Când supraexagerea intervine, apar și problemele. Deoarece un trup și un suflet care nu stau în balanță, se pierd.

Mânia constă în agonisirea de supărări și dorința de răzbunare față de cei care au greșit. Tumultul de sentimente negative care îl împresoară pe om, devin mai puternice decât iubirea din sufletul acestuia, iar dragostea față de aproapele se pierde. Iertarea, ca primă învățătură a manifestării iubirii, este lucrul pe care omul trebuie să îl adopte. De asemenea, virtutea răbdării este un scut împotriva mâniei. Orice om care se mânie trebuie întâi se proceseze actul care l-a mâniat. Probabil că, la fel cu păcatele săvârșite de toți oamenii în parte, asemenea a fost și acesta, fără știință. „ Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac”. La fel trebuie scris și în sufletul omului în momentul în care cineva îi greșește.

Caracteristici ale mâniei:

 • Se transformă în ură;
 • Se naște din prea multa iubire de sine;
 • Are repercusiuni negative, chiar ucigașe sau sinucigașe, în cazul urii și deznădejdii față de sine;
 • Lauda față de păcatul mâniei;

Lenea reprezintă ignoranța față de învrednicirile sociale și creștinești. Prin aceasta, omul caze în slăbiciuni fizice și psihice, în lipsuri, în deznădejde, purcede la mânie, disprețuire și uită de Dumnezeu. Ființa trebuie să fie în tot timpul lucrătoare, chiar și prin gând, acela care nu se epuizează niciodată. În sens laic, lenea se manifestă ca o supraexagerare a stării de somnolență și inactivitate. Aceasta are evidente repercusiuni față de trup, însă îndepărtarea de suflet este o consecință. Prin cugetare, muncă și rugăciune, impasul acestui păcat poate fi trecut.

Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt cele săvârșite conștient și care încalcă îndărătnic poruncile și adevărurile Sfântului Duh. După cum spunea un cânt al bisericii „ Nădejdea mea este Tatăl, Scăparea mea este Fiul, Acoperământul meu este Duhul Sfânt”, se observă felul în care Duhul Sfânt reprezintă mantia conștiinței, prin el se relevă omului creștin binele și răul. Păcatele din această categorie sunt împotriva conștiinței și se opun celor trei mari virtuți al harului: credința, nădejdea și dragostea.

Prin păcate împotriva credinței se înțelege toată fapta prin care omul se leapădă de Dumnezeu: necredința, indiferența față de adevărurile creștine, idolatria, credința în astrologie, erezia, etc.

Nădejdea se referă la încrederea deplină în bunătatea și iubirea lui Dumnezeu. De lipsa nădejdii se leagă toate suferințele lumești, cât și personale, ura de sine, a celorlalți și a vieții însăși.

Ca poruncă divină, iubirea reprezintă singurul stâlp în jurul căruia omul păcătuiește, deoarece, cum am mai precizat, orice păcat este o lipsă a iubirii. Ceea ce omul săvârșește conștient împotriva dragostei se cuantifică mult mai mult și se concluzionează pintr-o și mai mare suferință.

Păcatele strigătoare la cer se manifestă ca o întinare a chipului lui Dumnezeu în om. Prin chipul lui Dumnezeu se înțelege asemănarea pe care o are omul cu Dumnezeu, voința, puterea de a ierta și de a iubi, darul creator și darul mântuirii.

Câteva dintre acestea sunt:

 • Uciderea și sinuciderea;
 • Homosexualitatea;
 • Asuprirea oamenilor;

Păcatele personale, adesea reflectate ca vicii sau defecte individuale, au fost de asemenea o temă importantă în artă. Ele pot fi portretizate ca povești biblice, mitologice sau chiar ca reprezentări contemporane ale luptei interioare. Iată o listă de lucrări în care tema centrală o constituie păcatele personale:

 1. „The Seven Deadly Sins and the Four Last Things”
  • Artist: Hieronymus Bosch
  • Dimensiuni: 120 cm × 150 cm
  • Locație: Museo del Prado, Madrid, Spania
  • Interpretare critică: Acest panou reprezintă în mod simbolic cele șapte păcate mortale, alături de cele patru ultime realități ale omului: moartea, judecata, iadul și gloria. Bosch folosește imagini fantastice și grotesce pentru a înfățișa consecințele comportamentului păcătos.
 2. „The Prodigal Son” (sau „The Return of the Prodigal Son”)
  • Artist: Rembrandt van Rijn
  • Dimensiuni: 262 cm × 205 cm
  • Locație: Hermitage Museum, Sankt Petersburg, Rusia
  • Interpretare critică: Rembrandt capturează momentul emoționant de reîntoarcere și iertare, subliniind ideea că păcatul personal poate fi iertat.
 3. „The Drunkenness of Noah”
  • Artist: Giovanni Bellini
  • Dimensiuni: 103 cm × 157 cm
  • Locație: Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Besançon, Franța
  • Interpretare critică: Bellini ilustrează păcatul personal al lui Noe, prezentându-l beat și dezbrăcat în cortul său, ridicând întrebări despre vulnerabilitatea și demnitatea umană.
 4. „The Cardsharps”
  • Artist: Caravaggio
  • Dimensiuni: 94 cm × 131 cm
  • Locație: Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, SUA
  • Interpretare critică: Caravaggio ilustrează înșelăciunea și trădarea într-un joc de cărți, punând accent pe momentul în care unul dintre jucători își ascunde o carte pentru a înșela.
 5. „Vanity”
  • Artist: Titian
  • Dimensiuni: 90 cm × 75 cm
  • Locație: Alte Pinakothek, München, Germania
  • Interpretare critică: Alegoria femeii care se privește în oglindă este o reprezentare clasică a vanității umane, un păcat personal în fața efemerității vieții.
 6. „The Cheat with the Ace of Clubs”
  • Artist: Georges de La Tour
  • Dimensiuni: 107 cm × 146 cm
  • Locație: Musée du Louvre, Paris, Franța
  • Interpretare critică: La Tour prezintă o scenă de înșelăciune la un joc de cărți, unde un jucător primește ilegal un as. Lumina și umbra accentuează tensiunea scenei.

Aceste picturi nu numai că ilustrează diferite păcate personale, dar explorează și complexitatea umană și consecințele morale ale acțiunilor noastre. Interpretările critice sunt esențializate, și, pentru o perspectivă mai aprofundată, consultarea de literatură de specialitate pe tema fiecărei lucrări este recomandată.

Bibliografie:

 • Augustine of Hippo – „Confessions” („Confesiunile”)
 • Fyodor Dostoevsky – „Crime and Punishment” („Crimă și pedeapsă”)
 • Oscar Wilde – „The Picture of Dorian Gray” („Portretul lui Dorian Gray”)
 • Hermann Hesse – „Steppenwolf” („Lupul de stepă”)
 • T.S. Eliot – „The Waste Land” („Pământul pustiu”)
 • Georges Bataille – „The Tears of Eros” („Lacrimile lui Eros”)
 • Erich Fromm – „The Anatomy of Human Destructiveness” („Anatomia distructivității umane”)
 • E.H. Gombrich – „The Story of Art” („Istoria artei”)
 • John Berger – „Ways of Seeing” („Modalități de a vedea”)
 • Robert Hughes – „The Shock of the New” („Șocul noului”)
 • Charles Taylor – „A Secular Age” („O epocă seculară”)
 • Kazantzakis Nikos – „The Last Temptation of Christ” („Ultima ispită a lui Hristos”)
 • Roland Barthes – „Camera Lucida: Reflections on Photography” („Camera lucidă. Reflecții despre fotografie”)
 • Clive Bell – „Art” („Arta”)
 • John Ruskin – „The Stones of Venice” („Pietrele din Veneția”)
 • Revista – „ArtForum”
 • Revista – „October”
 • Susan Sontag – „On Photography” („Despre fotografie”)
 • Leo Tolstoy – „What is Art?” („Ce este arta?”)
 • Jean-Paul Sartre – „Being and Nothingness” („A fi și a nu fi”)
Atila Gombos
Atila Gombos
Artist (cu acte 'n regulă). În rest, web designer, developer, marketing specialist. Acest proiect este unul foarte drag sufletului meu, cu atât mai mult cu cât este singurul loc din sfera online unde pot așterne ce și cum gândesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

1 × 6 =

BINE DE ȘTIUT

ULTIMELE ARTICOLE

SELECȚIILE REDACȚIEI

COMENTARII RECENTE

Titlu Inferno, Canto XVIII Dată anii 1480 Mediu Coloured drawing on parchment Dimensiuni Înălțime: 320 mm; lățime: 470 mm

Dante și păcatul